Tinh trùng dị dạng là như thế nào? Có gây vô sinh không?